Hýbete sa v spánku a kričíte zo sna? Možno máte parkinsona

Hýbete sa v spánku a kričíte zo sna? Možno máte parkinsona
Prelomový výskum smerujúci k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby už tretí rok vykonávajú pracovníci Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UN L. Pasteura Košice.
a href="javascript:void();" id="back-to-top" title="Späť na začiatok" class="hidden-sm hidden-xs">